ODPRTO od 10.00 do 21.00
nalagam...
SLO | ENG
 
SLO | ENG

Subscribe to Emporium newsletter and be the first to find out about our offers, discounts, new arrivals and trends!

To subscribe to our newsletter, type your e-mail address and click ‘Subscribe’.

Fields coloured in red are mandatory.

Your e-mail address

Slide the puzzle piece to proper location

By clicking SUBSCRIBE you agree and allow that Magistrat International d.o.o. collects, processes, stores and uses your personal data (e-mail) for the purposes of direct marketing and sending weekly newsletters about special offers and discounts, events and new arrivals

Splošni pogoji za imetnike Emporium srebrne kartice

1. Kaj je Emporium srebrna kartica in kakšne ugodnosti prinaša

Emporium srebrna kartica je kartica zvestobe, ki imetnikom ob njeni predložitvi zagotavlja naslednje ugodnosti:

10% POPUST NA VSA OBLAČILA, OBUTEV IN DODATKE AKTUALNIH KOLEKCIJ

2X LETNO EKSKLUZIVEN POPUST PRED ZAČETKOM SEZONSKIH ZNIŽANJ

OBVEŠČANJE O UGODNOSTIH

EKSKLUZIVNA VABILA NA NAŠE PRIREDITVE

OBVEŠČANJE O NOVOSTIH IN POPUSTIH V SPLETNI TRGOVINI

MODNO SVETOVANJE

ŠIVILSKA POPRAVILA PRI NAS KUPLJENIH OBLAČIL

Ugodnosti za Emporium srebrno kartico lahko koristite v Emporiumu in Galeriji Emporium ter v trgovini Gap (Citypark Ljubljana). Prav tako lahko ugodnosti za imetnike srebrne kartice uveljavljate v spletni trgovini Emporium.si. To storite, tako, da se na Emporium.si registrirate z e-naslovom, ki ste ga navedli ob pridobitvi srebrne kartice.

1.2. S sprejemom the splošnih pogojev imetnik sklene pogodbo o lastništvu Emporium srebrne kartice in s tem sprejema te splošne pogoje in njihovo uporabo.

2. Izdajatelj kartice

Izdajatelj in lastnik Emporium srebrne kartice je družba Magistrat International d.o.o., Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Izdajatelj).

3. Pridobitev Emporium srebrne kartice in podajanje soglasij za obdelavo, hrambo in uporabo osebnih podatkov

3.1. Emporium srebrno kartico lahko pridobi vsaka fizična oseba, ki je opravila enkraten nakup v vrednosti 1.500€ ali je v roku enega meseca opravila nakupe v skupni vrednosti nad 1.500€ in je sprejela te splošne pogoje. Kupec kartico prejme po pošti in jo aktivira z vnosom svojih podatkov (ime, priimek, naslov, kraj in državo, elektronski naslov) v spletni obrazec na trgovina.emporium.si/kartica, kjer poda soglasje v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Pri posredovanju podatkov za pridobitev Emporium srebrne kartice ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov. Posamezen elektronski naslov se v bazi imetnikov kartic lahko vodi le pri enem imetniku.

3.2. Vrste podatkov in namen njihove obdelave

Izdajatelj bo imetnikove osebne podatke (ime, priimek, naslov, kraj, država bivanja, e-naslov) in podatke o posameznih nakupih (kupljeni izdelki, cena, datuma, čas in kraj nakupa ter sredstvo plačila) uporabljal za:

 • izvedbo prodajnih procesov in koriščenje popustov in za zagotavljanje pravic, ki izhajajo iz imetništva kartice
 • namene statistične obdelave podatkov, spremljanja aktivnosti in pripravo prilagojenih ponudb in akcij na podlagi podatkov imetnikov (spol, starost in regija) in transakcijskih podatkov ter nakupnih navad
 • namene neposrednega trženja in pošiljanje promocijskih sporočil o akcijah in popustih, dogodkih in novostih, popustiv v spletni trgovini
 • izvajanje anket
 • preverjanje skladnosti uporabe Emporium srebrne kartice s temi splošnimi pogoji
 • reševanje morebitnih težav ali nepravilnosti pri plačilni transakciji ali neuspeli transakciji ob oz. po opravljenem nakupu oz. napaki pri obračunu blaga in pri reševanju prijav težav imetnika kartice ali reklamacijah

3.3. Osebe, mlajše od 18 (osemnajst) let in pravne osebe Emporium srebrne kartice ne morejo pridobiti. Ena fizična oseba lahko pridobi le eno kartico, ki je vezana na e-naslov imetnika.

3.4. Imetnik, ki je Emporium srebrno kartico pridobil pred 25. 5. 2018, obdrži vse že pridobljene ugodnosti, ko aktivira svojo kartico na na trgovina.emporium.si/kartica in s tem sprejme te splošne pogoje.

3.5. Spreminjanje podatkov

3.5.1. V primeru, da se pri imetniku kartice podatki, ki jih je posredoval na pristopnici oz. preko elektronskega obrazca, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe.

3.5.2. Imetnik zahtevo za spremembo sporoči na e-naslov info@emporium.si.

3.5.3. Izdajatelj bo spremembo podatkov, posredovanih po e-pošti, upošteval najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od prejema.

3.6. Uporabniki in obdelovalci ter rok hrambe osebnih podatkov

3.6.1.Izdajatelj osebnih podatkov imetnikov Emporium srebrne kartice ne posreduje tretjim nepooblaščenim osebam, razen:

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom izdajatelja (npr.tiskarji, marketinške agencije ...)
 • državnim organom na podlagi ustreznega predpisa in njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.

3.6.2. Izdajatelj bo osebne podatke imetnika Emporium srebrne kartice hranil dokler imetnik ne odstopi od imetništva kartice, v primeru preklica Emporium srebrne kartice s strani izdajatelja pa bodo osebni podatki izbrisani v 15 dneh.

3.7. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

3.7.1. Imetnik Emporium srebrne kartice ima pravico, da po e-pošti na naslov: info@emporium.si zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

3.7.2. Pravico do ugovora lahko imetnik uveljavlja v skladu s 5.1. točko teh Splošnih pogojev. Pravico do popravka imetnik uveljavlja v skladu s 5.3. točko teh Splošnih pogojev.

3.7.3. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v družbi Magistrat International d.o.o.. je vodja pravne službe, ga. Nina Lenardič.

4. Pravice in obveznosti imetnika Emporium srebrne kartice

4.1. Z Emporium srebrno kartico lahko imetnik vse leto koristi 10% popust na vsa oblačila, obutev in dodatke tekočih kolekcij, ki ga lahko izkoristi v
Emporiumu in Galeriji Emporium, trgovini Gap (Citypark Ljubljana) in v spletni trgovini Emporium.si, ter 2x letno posebno ugodnost - ekskluziven popust pred sezonskimi znižanji.
Popust ne velja za nakup darilnih bonov.
Za vsakega imetnika bo izdajatelj pripravljal tudi periodične ponudbe, imetniku individualno prilagojene na podlagi demografskih in transakcijskih podatkov in nakupnih navad, ki izhajajo iz uporabe Emporium srebrne kartice.

4.2. V primeru višje sile in tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, izdajatelj imetnikom Emporium srebrne kartice za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja ugodnosti Emporium srebrne kartice.

4.3. E-mail obveščanje

Imetnik Emporium srebrne kartice bo na svoj e-naslov prejemal tedenska obvestila o ugodnostih, akcijah, novostih, dogodkih in trendih.

Promocijska sporočila, ki jih prejme imetnik po pošti ali e-pošti so za imetnika brezplačna, razen v primeru, ko za odpiranje e-sporočila imetnik koristi plačljivo storitev prenosa podatkov. Takrat uporabo obračuna operater in sicer po takrat veljavnem ceniku.

4.4. Imetnik Emporium srebrne kartice je seznanjen z naslednjimi dejstvi:

 • Sistem pošiljanja e-sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen ter zanesljiv.
 • Izdajatelj ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo imetniki.
 • Izdajatelj ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja imetnika (npr. izključen telefon ali računalnik, prazna baterija, zadrževanje na območju slabega signala ...).
 • Izdajatelj ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, ter za morebitno škodo, ki bi izhajala iz teh dogodkov ne odgovarja.
 • Izdajatelj ne odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica višje sile.
 • Izdajatelj ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji imetnika in izbranimi prilagojenimi ponudbami in ugodnostmi. Neskladja so lahko posledica napačnega predvidevanja o nakupnih navadah imetnika, ki izvirajo iz ravnanj imetnika (zlasti neredna ali selektivna uporaba Emporium srebrne kartice in omogočanje uporabe kartice tretjim osebam ipd).

5. Pravica do ugovora obdelavi in pravica do pozabe

5.1. Imetnik Emporium srebrne kartice lahko kadar koli ugovarja obdelavi podatkov in sicer:

 • za izbris podatkov s sporočilom na info@emporium.si, pri čemer mora imetnik napisati svoje podatke (številko kartice, ime, priimek, naslov, kraj in državo bivanja).

5.2. Imetnik ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi z uporabo Emporium srebrne kartice, razen na način da odstopi od imetništva Emporium srebrne kartice v skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru mora vrniti Emporium srebrno kartico, kar pomeni, da ne more več uveljavljati pravic iz naslova imetništva Emporium srebrne kartice.

5.3. V primeru, da imetnik uveljavi pravico do pozabe, bo izdajatelj z izbrisom podatkov iz sistema preprečil uporabo podatkov za namen neposrednega trženja najkasneje v roku 15 dni od prejema zahteve. V primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo zahteve, obstaja možnost, da bo imetnik Emporium srebrne kartice kljub temu prejel še zadnje obvestilo.
V primeru uveljavitve pravice do pozabe bo imetnikova srebrna kartica izgubila veljavo.

6. Izguba, uničenje ali kraja Emporium srebrne kartice

6.1. V primeru izgube, uničenja, poškodbe ali kraje kartice, mora imetnik za pridobitev nove Emporium srebrne kartice, svoje podatke za identifikacijo (številko kartice, ime, priimek, naslov in kraj bivanja) javiti na info@emporium.si in podati zahtevo za preklic in izdajo nove kartice. S tem stara kartica izgubi veljavo, novo pa imetnik prejme po pošti na želen naslov.

7. Odstop od imetništva Emporium srebrne kartice

7.1. V primeru, da imetnik ne želi več uveljavljati pravic iz naslova imetništva Emporium kartice, mora odstopiti od imetništva v postopku, opisanem v točki 5.1.

7.2. Imetnik Emporium kartice izgubi pravice iz naslova imetništva kartice po preteku 15 (petnajst) dni od dne, ko izdajatelj prejme odstop,oziroma v trenutku potrditve odjave, izvedene preko spletnega obrazca. S trenutkom izgube pravic iz naslova imetništva Emporium kartice se vsi podatki imetnika kartice na uporabniškem računu izbrišejo.

8. Veljavnost Emporium srebrne kartice

8.1. Emporium kartica velja do preklica izdajatelja ali do odstopa imetnika od imetništva kartice.

8.2. Izdajatelj si pridržuje kadar koli enostransko preklicati ali omejiti veljavnost kartice v primeru, da imetnik krši te Splošne pogoje.

9. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

9.1. Imetnik Emporium kartice ima pravico, da s sporočilom po e-pošti na naslov: info@emporium.si zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do izbrisa podatkov in ostale pravice, če ni drugače določeno s temi splošnimi pogoji.

10. Končne določbe

10.1. Ti splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh www.emporium.si in www.galerijaemporium.si.

10.2. Izdajatelj si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev.
Imetniki Emporium kartice bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev obveščeni preko spletne strani www.emporium.si in www.galerijaemporium.si.
Če imetnik v petnajst (15) dneh od objave spremembe teh Splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga le-ti zavezujejo.

10. 3. Morebitne spore med imetnikom in izdajateljem Emporium kartice rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.

Magistrat International d.o.o., 18. maj 2018

Blagovne znamke